Luar na lubre - Chove en Santiago
"Chove en Santiago
meu doce amor
camelia branca do ar
brila entebrecida ao sol.
Chove en Santiago
na noite escura.
Herbas de prata e sono
cobren a valeira lúa.
Olla a choiva pola rúa
laio de pedra e cristal.
Olla no vento esvaido
soma e cinza do teu mar.
Soma e cinza do teu mar
Santiago, lonxe do sol;
agoa da mañan anterga
trema no meu corazón..."

Na lubre,a nossa pele druídica renasce...
Salut, m´eudail!

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Vintage é sim, senhor(a), um objeto de desejo

LA, LA, Harp LAND

Juan del Encina "Vuestros amores e señora"